logo
logo
Vietnamese English
0919 270 574
Time 08.03.2016 12:05 | View 1.005

Ngày 23/10/2015 tại Văn Phòng Quốc Hội - Vụ công tác phía Nam đại diện công ty Thanh Đức vinh dự được vinh danh "Top 20 sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Khoa học Công nghệ tiêu biểu". Là doanh nghiệp duy nhất về mặt hàng trứng gia cầm được vinh danh lần này, đây là niềm tự hào và là một cột mốc quan trọng hơn nữa cho Thanh Đức để luôn luôn phát triển vì một nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập và phát triển.